رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور از (۱۴۰۰/۰۸/۰۱)

تهران-ایرنا- بر اساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور، شهرستان‌های قرمز به ۱۶ مورد افزایش یافته است. اکنون ۱۱۹ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۲۷ شهرستان زرد و ۸۶ شهرستان آبی هستند.