گلخانه زنانه در روستای «قره تپه» بندرترکمن

بندرترکمن - ایرنا - یکی از بزرگترین گلخانه های گوجه در استان گلستان در روستای «قره تپه» شهر بندرترکمن قرار دارد. با توجه به ظرافت و حساسیت کار بر روی بوته گوجه، بیشتر کارگران این گلخانه زنان ترکمن هستند.قره تپه روستایی در دهستان قره‌سو شرقی بخش سیجوال شهرستان بندرترکمن استان گلستان ایران است.