رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور از (۱۴۰۰/۰۸/۰۸)

تهران-ایرنا- بر اساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور، ۲۲ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۴ شهرستان نارنجی و ۲۰۱ شهرستان زرد هستند. همچنین ۱۱۱شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.