ایرنا به عنوان ثروت ملی با شهرداری کاشان همکاری کند

کاشان - ایرنا - حسن بخشنده امنیه شهردار کاشان روز سه‌شنبه در بازدید از نمایندگی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در منطقه شمال اصفهان گفت: اخبار ایرنا به‌حق و بی‌واسطه است و انتظار می‌رود این رسانه به عنوان ثروت ملی با مجموعه مدیریت شهری همکاری کند. تهیه و تدوین: سلمان صاحب هنر