اومیکرون جدیدترین سویه ویروس کرونا

تهران- ایرنا- اومیکرون جدیدترین سویه و از تغییریافته‌ترین موارد جهش ویروس کرونا محسوب می شود که در آفریقای جنوبی گسترش یافته و به دلیل نبود اطلاعات کافی درباره میزان سرایت آن همچنان بهترین راه برای پیشگیری از این سویه تازه؛ واکسینه شدن، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک است.

اخبار مرتبط