سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در راستای مأموریت اطلاع رسانی خود، سرویسی به نام پژوهش دارد که با پژوهش های متنوعی که در سطح جامعه و به گونه های مختلف انجام می دهد موضوعات مورد بحث و رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را تحلیل کرده و نتایج آن را منتشر می کند. یکی از روشهای پژوهشی مورد استفاده توسط ایرنا نظرسنجی از مخاطبان بصورت آنلاین و میدانی درباره موضوعات مختلف می باشد. آرشیو نتایج نظرسنجی های انجام شده توسط ایرنا را در لینک زیر می توانید مشاهده نمائید.

https://www.irna.ir/service/research/survey