سنندج - ایرنا - "مسعود بصیری" رییس سازمان بسیج رسانه کشور روز پنجشنبه در سفر به کردستان با حضور در خبرگزاری ایرنای مرکز سنندج ضمن دیدار با خبرنگاران از بخش های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد .(عکاس: سیدمصلح پیرخصرانیان)