سمنان- ایرنا- چهار تن از آزادگان و جانبازان جنگ تحمیلی ایران و عراق روز یکشنبه با حضور در ایرنا استان سمنان از وقایع دوران جنگ و اسارت خود گفتند.