سمنان- ایرنا- حمیدرضا حسینی مدیرکل دامپزشکی استان سمنان روز دوشنبه در آستانه روز ملی دامپزشکی برای ارایه آمار و عملکرد یکساله در خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان سمنان حضور یافت.(عکاس:علی اکبر بندری)