خرم‌آباد - ایرنا - یحیی ابراهیمی نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ضمن بازدید از ایرنای خرم‌آباد با خبرنگاران این مرکز گفت و گو کرد.