رؤسای استانی

۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۰۳

آبادان
مسئول دفتر: عدنان جواهری
کد تلفن: ۰۶۱
تلفن‌های دفتر: ۵۳۳۲۸۴۴۰ / ۵۳۳۴۴۷۰۰
دورنگار: ۵۳۳۲۷۷۹۸
کدپستی: ۶۳۱۶۷۷۵۱۶۷
آدرس: خیابان اروسیه- جنب منطقه انتظامی

https://www.irna.ir/service/province/khuzestan

آستارا
سرپرست دفتر: کریم سخاوت
کد تلفن: ۰۱۳
تلفن‌های دفتر: ۴۴۸۳۰۲۵۰
دورنگار :۴۴۸۳۴۶۹۶
کدپستی: ۴۳۹۱۶۶۴۳۵۹
آدرس: آستارا، بلوار امام خمینی، فلکه گاز، جنب مجتمع توانبخشی بهزیستی

https://www.irna.ir/service/province/gilan

اراک
رئیس مرکز: مصطفی مجللی نسب
کد تلفن: ۰۸۶
تلفن‌های مرکز: ۳۳۶۶۳۳۳۰ / ۳۳۶۶۴۹۲۵
دورنگار :۳۳۶۶۲۲۲۰
کدپستی: ۴۵۳۳۵-۳۸۱۸۱
آدرس: بلوار قدس، میدان قدس، جنب سازمان تبلیغات اسلامی

https://www.irna.ir/service/province/markazi

اردبیل
رئیس مرکز: داود مرادپور نوده

کد تلفن: ۰۴۵

تلفن‌های مرکز: ۳۳۷۱۷۰۶۱ / ۳۳۷۱۷۰۶۲

دورنگار: ۳۳۷۱۷۰۶۰

کدپستی: ۵۶۱۹۶۷۳۳۵۳

آدرس: میدان بسیج، جنب فرمانداری شهرستان اردبیل

https://www.irna.ir/service/province/ardebil

ارومیه
رئیس مرکز: صابر چهرقانی

کد تلفن: ۰۴۴

تلفن‌های مرکز: ۳۳۸۲۶۶۶۷ / ۳۳۸۲۶۶۶۸

دورنگار: ۳۳۸۲۶۶۶۶

کدپستی: ۵۷۱۶۸۸۶۶۳۶

آدرس: میدان فرهنگ، اول بلوار شهید رجایی- جنب پل روگذر مدرس

https://www.irna.ir/service/province/wazarbaijan

اصفهان
رئیس مرکز: مسعود شعربافچی زاده
کد تلفن: ۰۳۱
تلفن‌های مرکز: ۳۲۶۵۸۳۵۴ / ۳۲۶۵۸۳۵۳
دورنگار: ۳۲۶۵۸۳۵۵
کدپستی :۸۱۵۸۷۱۳۱۹۶
آدرس: خیابان بزرگمهر، خیابان ۲۲ بهمن، مجتمع اداری امیرکبیر، جنب هواشناسی

https://www.irna.ir/service/province/esfahan

اهواز
رئیس مرکز: مهدی ممبینی
کد تلفن: ۰۶۱
تلفن‌های مرکز: ۳۳۹۱۷۷۳۰ / ۳۳۹۱۸۶۰۰
دورنگار: ۳۳۹۱۷۷۳۳
کدپستی: ۶۱۵۵۹۸۳۳۷۱
آدرس: کیانپارس، خیابان سیزدهم شرقی، بین مارون و ایرانپارس، جنب هتل سومیا

https://www.irna.ir/service/province/khuzestan

ایلام
رئیس مرکز: عظیم پیرانی
کد تلفن: ۰۸۴
تلفن‌های مرکز: ۳۳۳۳۲۲۶۶ / ۳۳۳۳۲۲۶۷
دورنگار: ۳۳۳۳۲۰۶۲
کدپستی: ۶۹۳۱۹۹۵۴۹۳
آدرس: بلوار شهید مدرس، جنب پزشکی قانونی

https://www.irna.ir/service/province/ilam

بجنورد
رئیس مرکز: روح اله صائب

کد تلفن: ۰۵۸

تلفن‌های مرکز: ۳۲۷۴۹۰۰۹/ ۳۲۷۴۹۰۰۸

دورنگار: ۳۲۲۳۱۷۷۶

کدپستی: ۹۴۱۳۹۹۳۹۸۴

آدرس: خیابان فردوسی، کوچه فارابی، پلاک ۳

https://www.irna.ir/service/province/nkhorasan

بروجرد
مسئول دفتر: مقداد بهاروند احمدی
کد تلفن: ۰۶۶
تلفن‌های دفتر: ۴۲۵۳۶۸۲۶ / ۴۲۵۳۰۷۱۲
دورنگار: ۴۲۵۳۹۰۲۰
کدپستی: ۶۹۱۵۶۹۹۹۸۹
آدرس: خیابان مدرس، تقاطع شهید رجایی، پلاک ۱۱۹

https://www.irna.ir/service/province/lorestan

بوشهر
رئیس مرکز: مهرداد جشنی پور
کد تلفن: ۰۷۷
تلفن‌های دفتر: ۳۳۵۵۵۶۰۰/ ۳۳۵۵۸۴۸۵
دورنگار: ۳۳۵۵۵۶۰۱
کدپستی :۷۵۱۴۸۴۷۵۳۵
خیابان بهشت صادق، جنب اداره زندان‌ها

https://www.irna.ir/service/province/bushehr

بیرجند
رئیس مرکز: رسول محمد حسنی
کد تلفن: ۰۵۶
تلفن‌های مرکز: ۳۲۴۳۷۹۰۰/ ۳۲۴۳۰۶۶۰
دورنگار: ۳۲۴۳۰۶۶۰
کدپستی :۹۷۱۳۶۴۳۷۰۴
خیابان پاسداران، میدان جانبازان، جنب سازمان انتقال خون

https://www.irna.ir/service/province/skhorasan

تبریز
رئیس مرکز: پیمان پاکزاد

کد تلفن: ۰۴۱

تلفن‌های مرکز: ۳۳۳۰۸۸۸۸ / ۳۳۳۰۶۶۶۶

دورنگار: ۳۳۳۱۶۱۱۴

کدپستی :۵۱۶۶۶۱۸۵۵۵

اول زعفرانیه، بالاتر از مخابرات

https://www.irna.ir/service/province/eazarbaijan

تربت حیدریه
مسئول دفتر: عزت الله معمارباشی
کد تلفن: ۰۵۱
تلفن‌های دفتر: ۵۲۲۸۲۹۰۰
دورنگار: ۵۲۲۸۲۵۴۰
کدپستی :۹۵۱۸۶۴۸۳۳۷
خیابان فردوسی، نبش فردوسی ۲۵، مقابل مخابرات، مجتمع معصومی

https://www.irna.ir/service/province/rkhorasan

تهران
رئیس مرکز: رضا رضایی مجد

کد تلفن: ۰۲۱

تلفن‌های مرکز: ۸۲۹۲۳۳۹۷

دورنگار: ۸۸۹۰۵۰۶۸

کدپستی: ۱۵۹۵۶۳۳۳۱۹

https://www.irna.ir/service/province/tehran

تهران بزرگ

رئیس مرکز: مجید سلیمانی

کد تلفن: ۰۲۱

تلفن مرکز: ۸۲۹۲۳۳۹۶

دورنگار: ۸۸۹۰۵۰۶۸

کدپستی: ۱۵۹۵۶۳۳۳۱۹

https://www.irna.ir/service/province/tehrancity

جیرفت
مسئول دفتر: امید بهمنی
کد تلفن: ۰۳۴
تلفن‌های دفتر: ۴۳۳۱۰۰۷۱
دورنگار: ۴۳۳۱۰۰۷۱
کدپستی :۷۸۶۱۶۵۸۲۲۵
چهارراه ترمینال، جماران ۲۵

https://www.irna.ir/service/province/kerman

چابهار
مسئول دفتر: رستم کریم نژاد
کد تلفن: ۰۵۴
تلفن‌های دفتر: ۳۵۳۱۵۳۰۴
دورنگار: ۳۵۳۱۵۳۰۴
کدپستی :۹۹۷۱۷۶۳۴۴۴
منطقه آزاد، واقع در ساختمان شماره ۲

https://www.irna.ir/service/province/sb

خرم آباد
رئیس مرکز: حسن کهزادیان

کد تلفن: ۰۶۶

تلفن‌های مرکز: ۳۳۲۲۰۸۰۷ / ۳۳۲۲۰۸۰۸

دورنگار: ۳۳۲۰۶۹۵۱

کدپستی :۶۸۱۶۸۷۳۴۹۹

خیابان ولیعصر (عج)، روبروی نیروی انتظامی

https://www.irna.ir/service/province/lorestan

دزفول
مسئول دفتر: احسان کردی

کد تلفن: ۰۶۱

تلفن‌های دفتر: ۴۲۴۲۰۰۴۱ / ۴۲۴۲۰۰۴۲

دورنگار: ۴۲۴۲۰۰۵۳

کدپستی :۶۴۶۱۶۵۷۹۱۵

میدان امام حسین، جنب دادگستری

https://www.irna.ir/service/province/khuzestan

رشت
رئیس مرکز: فاطمه یوسفی
کد تلفن: ۰۱۳
تلفن‌های مرکز: ۳۳۲۴۲۴۷۹ / ۳۳۲۳۲۱۹۴
دورنگار: ۳۳۲۳۲۹۵۶
کدپستی :۴۱۵۳۶۵۴۷۳۷
خیابان معلم، بعد از استانداری، کوچه دانش ۲، ساختمان کاسپین، طبقه ۵، واحد ۱۶

https://www.irna.ir/service/province/gilan

زاهدان
رئیس مرکز: اکبر نوری

کد تلفن: ۰۵۴

تلفن‌های مرکز: ۳۳۲۲۲۰۷۱ / ۳۳۲۱۹۲۴۱

دورنگار: ۳۳۲۱۳۷۴۲

کدپستی :۹۸۱۵۶۱۸۴۹۵

خیابان شهید چمران، کوی قدس

https://www.irna.ir/service/province/sb

زنجان
رئیس مرکز: هادی درزی رامندی

کد تلفن: ۰۲۴

تلفن‌های مرکز: ۳۳۴۶۴۸۰۰

دورنگار: ۳۳۴۴۶۰۷۰

کدپستی :۴۵۱۳۸۷۹۵۴۹

بلوار ۲۲ بهمن، نبش میدان سرباز گمنام، جنب پل زیرگذر، ابتدای جاده گاوازنگ

https://www.irna.ir/service/province/zanjan

ساری
رئیس مرکز: محمدرضا یوسف نژاد

کد تلفن: ۰۱۱

تلفن‌های مرکز: ۳۳۳۲۲۹۱۸ / ۳۳۳۲۲۹۱۳

دورنگار: ۳۳۳۲۲۹۰۸

کدپستی :۴۸۱۴۷۷۵۵۳۷

خیابان خاقانی، روبروی کانون زبان ایران، ساختمان احمد، طبقه ۶

https://www.irna.ir/service/province/mazandaran

ساوه
مسئول دفتر: حسن حسین زاده

کد تلفن: ۰۸۶
تلفن‌های دفتر: ۴۲۲۳۳۴۲۸
دورنگار: ۴۲۲۳۳۴۲۸
کدپستی :۳۹۱۳۷۶۴۱۵۶
خیابان طالقانی، روبروی پارک شهید نظر فخاری، ساختمان سارا، طبقه ۲، واحد ۶

https://www.irna.ir/service/province/markazi

سبزوار
مسئول دفتر: علی اصغر ایزدی
کد تلفن: ۰۵۱
تلفن‌های دفتر: ۴۴۴۴۳۰۱۰
دورنگار: ۴۴۴۴۹۰۰۰
کدپستی :۹۶۱۹۶۸۷۴۶۱
میدان کارگر، خیابان شهدا، نبش شهدای ۳

https://www.irna.ir/service/province/rkhorasan

سمنان
رئیس مرکز: سعید صادقی مقدم

کد تلفن: ۰۲۳

تلفن‌های مرکز: ۳۳۴۴۰۰۹۰ / ۳۳۴۴۰۰۶۰

دورنگار: ۳۳۴۴۱۸۱۱

کدپستی :۳۵۱۹۸۳۷۶۵۵

بلوار شهید اخلاقی، بین کمیته امداد و شرکت گاز استان سمنان

https://www.irna.ir/service/province/semnan

سنندج
رئیس مرکز: مسعود احمدی
کد تلفن: ۰۸۷
تلفن‌های مرکز: ۳۳۲۳۰۱۰۵ / ۳۳۲۸۸۶۸۳
دورنگار: ۳۲۸۸۶۸۲۳
کدپستی :۶۶۱۶۹۳۵۳۵۱
نبش میدان بسیج؛، جنب مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره)

https://www.irna.ir/service/province/kurdistan

شاهرود
مسئول دفتر: ابوالقاسم تیموری
کد تلفن: ۰۲۳
تلفن‌های دفتر: ۳۲۳۴۴۰۴۱
دورنگار: ۳۲۳۴۴۰۴۲
کدپستی :۳۶۱۹۷۴۸۹۱۵
میدان کارگر، بعد از پمپ بنزین، کوچه اول، جنب اداره صنایع

https://www.irna.ir/service/province/semnan

شهرکرد
رئیس مرکز: محمود رئیسی

کد تلفن: ۰۳۸

تلفن‌های مرکز: ۳۳۳۳۲۱۵۰ / ۳۳۳۳۹۴۵۲

دورنگار: ۳۳۳۳۲۱۹۹

کدپستی :۱۳۳۴۱-۸۸۱۵۷

خیابان یاسر، جنب اداره کل مخابرات

https://www.irna.ir/service/province/chb

شیراز
رئیس مرکز: بهنام احمدی

کد تلفن: ۰۷۱

تلفن‌های مرکز: ۳۷۳۰۳۳۳۷ / ۳۷۳۰۳۳۳۸

دورنگار: ۳۷۳۰۳۳۳۹

کدپستی :۷۱۴۵۸۹۳۳۹۹

میدان گلستان، ابتدای بلوار نصر، جنب سازمان جهانگردی

https://www.irna.ir/service/province/fars

قزوین
رئیس مرکز: رضا اسدی
کد تلفن: ۰۲۸
تلفن‌های مرکز: ۳۳۵۶۶۰۰۱ / ۳۳۵۵۷۷۳۵
دورنگار: ۳۳۵۵۷۷۳۴
کدپستی :۳۴۱۶۶۱۹۵۵۷
ضلع جنوبی میدان ولیعصر (عج)، جنب بانک ملی

https://www.irna.ir/service/province/qazvin

قشم
مسئول دفتر: فرهاد شرفپور

کد تلفن: ۰۷۶

تلفن‌های دفتر: ۳۵۲۴۱۱۲۵

دورنگار: ۳۵۲۴۱۱۲۶

کدپستی :۷۹۵۱۶۱۴۱۵۹

میدان حافظ، بلوار گلستان، جنب دادگستری

https://www.irna.ir/service/province/qeshm

قصرشیرین
مسئول دفتر: نازنین باباخانی
کد تلفن: ۰۸۳
تلفن‌های دفتر: ۴۲۴۲۴۳۳۵ / ۴۲۴۲۰۶۳۱
دورنگار: ۴۲۴۲۳۴۲۲
کدپستی :۶۷۸۱۸۴۳۳۱۹
تازه آباد، خیابان پیروزی

https://www.irna.ir/service/province/kermanshah

قم

رئیس مرکز: محمدحسین همتی نژاد

کد تلفن: ۰۲۵

تلفن‌های مرکز: ۳۲۶۱۷۳۵۱ / ۳۲۶۱۷۳۵۳

دورنگار: ۳۲۶۱۷۳۵۴

کدپستی :۳۷۱۳۹۳۳۹۳۵

بلوار محمد امین، نبش کوچه ۱۷

https://www.irna.ir/service/province/qom

کاشان
مسئول دفتر: امیر شاهین نایبی فر
کد تلفن: ۰۳۱
تلفن‌های دفتر: ۵۵۲۳۴۴۰۰ / ۵۵۲۳۵۸۴۴
دورنگار: ۵۵۲۳۵۵۰۰
کدپستی :۸۷۱۷۷۷۴۸۹۳
میدان بسیج مستضعفین، ابتدای بلوار شهدا

https://www.irna.ir/service/province/kashan

کرج
رئیس مرکز: اکبر بهاروند
کد تلفن: ۰۲۶
تلفن‌های مرکز: ۳۲۵۱۱۰۱۵ / ۳۲۵۴۵۴۳۰
دورنگار: ۳۲۵۱۱۰۱۷
کدپستی :۳۱۴۹۷۷۹۶۱۱
میدان طالقانی، شهرک اداری جنب صداوسیما

https://www.irna.ir/service/province/alborz

کرمان
رئیس مرکز: داود میاندهی

کد تلفن: ۰۳۴

تلفن‌های مرکز: ۳۲۴۴۳۵۱۶ / ۳۲۴۶۳۶۷۵

دورنگار: ۳۲۴۷۲۷۹۰

کدپستی :۷۶۱۸۶۳۵۷۶۱

بلوار جمهوری اسلامی، روبروی والفجر

https://www.irna.ir/service/province/kerman

کرمانشاه
رئیس مرکز: محمدمهدی کرمانی

کد تلفن: ۰۸۳

تلفن‌های مرکز: ۳۸۲۳۹۲۵۶ / ۳۸۲۳۹۲۰۰

دورنگار: ۳۸۲۲۵۵۸۸

کدپستی :۶۷۱۵۶۶۵۱۹۸

بلوار شهید بهشتی، سه راه ۲۲ بهمن، باغ نی، جنب دانشگاه آزاد

https://www.irna.ir/service/province/kermanshah

کیش
مسئول دفتر: شاهین سپهراد
کد تلفن: ۰۷۶
تلفن‌های دفتر: ۴۴۴۲۰۳۲۰ / ۴۴۴۲۱۱۶۶
دورنگار: ۴۴۴۲۲۶۳۱
کدپستی :۷۹۴۱۷۷۳۸۰۹
میدان سنایی، پشت دادگستری، انتهای خیابان امیر

https://www.irna.ir/service/province/kish

گچساران
مسئول دفتر: مریم صیادی

کد تلفن: ۰۷۴

تلفن‌های دفتر: ۳۲۲۲۴۱۴۴

دورنگار: ۳۲۲۲۴۸۰۶

کدپستی :۷۵۸۱۹۹۳۴۹۱

شهر دوگنبدان، بلوار ولیعصر (عج)، خیابان پرستار

https://www.irna.ir/service/province/kb

گرگان
رئیس مرکز: غلامرضا رجایی
کد تلفن: ۰۱۷
تلفن‌های مرکز: ۳۲۱۷۵۳۰۰
دورنگار: ۳۲۱۷۵۰۰۶
کدپستی :۴۹۱۶۸۴۵۳۸۵
میدان مدرس، نبش گلشهر ۳۹

https://www.irna.ir/service/province/golestan

گناباد
مسئول دفتر: علیرضا حسن زاده

کد تلفن: ۰۵۱

تلفن‌های دفتر: ۷۲۵۹۱۲۵

دورنگار: ۷۲۵۹۱۲۶

کدپستی :۹۶۹۱۶۴۸۹۳۷

خیابان شهدا، جنب مرکز تلفن شاهد

https://www.irna.ir/service/province/rkhorasan

گناوه
مسئول دفتر: 

کد تلفن: ۰۷۷

تلفن‌های دفتر: ۳۳۱۳۲۷۴۰ / ۳۳۱۳۵۱۰۵

دورنگار: ۳۳۱۳۴۶۰۰

کدپستی :۷۵۳۱۸۵۴۶۸۵

میدان امام (ره)، بازار، خیابان طالقانی

https://www.irna.ir/service/province/bushehr

گنبد
مسئول دفتر: علی نوری نسب
کد تلفن: ۰۱۷
تلفن‌های دفتر: ۳۳۳۸۳۰۰۲ / ۳۳۳۸۵۶۶۹
دورنگار: ۳۳۳۸۳۰۰۲
کدپستی :۴۹۷۹۱۳۴۵۱۱
خیابان ملک الشعرا، تقاطع خیابان شاهد

https://www.irna.ir/service/province/golestan

لارستان
مسئول دفتر: 

کد تلفن: ۰۷۱

تلفن‌های دفتر: ۵۲۲۵۵۷۱۷

دورنگار: ۵۲۲۵۵۷۱۸

کدپستی :۷۴۳۱۸۶۹۱۴۳

شهر جدید لار ،۱۲ متری بازار امام، بلوک اول جنب مسجد ثامن الائمه (مسجد بازار)

https://www.irna.ir/service/province/fars

لاهیجان
مسئول دفتر:

کد تلفن: ۰۱۳

تلفن‌های دفتر: ۴۲۳۴۶۱۰۰

دورنگار: ۴۲۳۴۶۰۹۰

کدپستی :۴۴۱۴۶۶۵۶۷۲

خیابان امام خمینی (ره)، خیابان استقلال، ساختمان مظفر، واحد اول، پلاک ۱۰۸

https://www.irna.ir/service/province/gilan

مراغه
مسئول دفتر: علیرضا فولادی

کد تلفن: ۰۴۱

تلفن‌های دفتر: ۳۷۲۴۱۵۲۵ / ۳۷۲۵۴۴۵۴

دورنگار: ۳۷۲۲۹۹۰۹

کدپستی :۵۵۱۳۷۴۶۴۵۵

خیابان خواجه نصیرالدین شمالی، ۱۰ متری مطهری

https://www.irna.ir/service/province/eazarbaijan

مشهد
رئیس مرکز: حسینعلی راشکی
کد تلفن: ۰۵۱
تلفن‌های مرکز: ۳۷۶۸۱۰۶۱ / ۳۷۶۸۱۰۶۲
دورنگار: ۳۷۶۸۱۰۶۰
کدپستی :۹۱۸۵۸۳۷۷۳۸
بلوار خیام، جنب اداره استاندارد

https://www.irna.ir/service/province/rkhorasan

مهاباد
مسئول دفتر: عبداله رحمانی

کد تلفن: ۰۴۴

تلفن‌های دفتر: ۴۲۲۲۷۷۷۷

دورنگار: ۴۲۲۲۷۷۷۶

کدپستی :۵۹۱۳۷۶۳۶۹۱

خیابان صلاح الدین ایوبی شرقی، سه راه سید نظام

https://www.irna.ir/service/province/wazarbaijan

نوشهر
مسئول دفتر: جانعلی فتحی
کد تلفن: ۰۱۱
تلفن‌های دفتر: ۵۲۳۲۴۹۲۰ / ۵۲۳۲۹۵۲۰
دورنگار: ۵۲۳۲۴۶۸۰
کدپستی :۴۶۵۱۶۷۳۶۸۹
خیابان پیروزی، خیابان دهخدا، پلاک ۶۵۲

https://www.irna.ir/service/province/mazandaran

همدان
رئیس مرکز: رضا اولادی

کد تلفن: ۰۸۱

تلفن‌های مرکز: ۳۸۳۸۰۱۳۸ / ۳۸۳۸۰۸۴۳

دورنگار: ۳۴۲۲۳۲۳۱

کدپستی :۶۵۱۶۹۱۴۵۳۸

بلوار گنجنامه، پشت بیمارستان بوعلی، خیابان نسترن، کوچه اطلس ۵ پلاک ۵۳

https://www.irna.ir/service/province/hamedan

هرمزگان
رئیس مرکز: کمیل بهشتیان
کد تلفن: ۰۷۶
تلفن‌های مرکز: ۳۳۳۴۰۰۵۴ / ۳۳۳۵۴۰۰۶
دورنگار: ۳۳۳۵۴۰۰۵
کدپستی :۷۹۱۴۹۴۳۱۱۹
بلوار ناصر، بین خیابان وحدت و ابن سینا

https://www.irna.ir/service/province/hormozgan

یاسوج
رئیس مرکز: حمید جهان

کد تلفن: ۰۷۴

تلفن‌های مرکز: ۳۳۳۳۴۴۹۲ / ۳۳۳۳۴۹۲۹

دورنگار: ۳۳۳۳۴۴۹۱

کدپستی :۷۵۹۱۶۵۳۱۱۴

بلوار مطهری، جنب امور آب

https://www.irna.ir/service/province/kb

یزد
رئیس مرکز: کاظم شاملو

کد تلفن: ۰۳۵

تلفن‌های مرکز: ۳۶۲۶۸۴۴۴ / ۳۶۲۶۸۴۴۵

دورنگار: ۳۲۲۶۸۴۴۵

کدپستی :۸۹۱۳۸۱۵۷۴۸

خیابان فرخی، کوچه دادگستری، پلاک ۶۲

https://www.irna.ir/service/province/yazd