آبادان
رئیس دفتر: عدنان جواهری
کد تلفن: ۰۶۱
تلفن‌های دفتر: ۵۳۳۲۸۴۴۰ / ۵۳۳۴۴۷۰۰
دورنگار: ۵۳۳۲۷۷۹۸
کدپستی: ۶۸۵۴۸۸۳۶۳۱
آدرس: خیابان ارومیه، جنب منطقه انتظامی

https://www.irna.ir/service/province/khuzestan

آستارا
رئیس دفتر: عیسی پاشاپور
کد تلفن: ۰۱۳
تلفن‌های دفتر: ۴۴۸۳۰۲۵۰
دورنگار: ۴۴۸۳۴۶۹۶
کدپستی: ۴۳۹۱۶۶۴۳۵۹
آدرس: آستارا- بلوار امام خمینی – فلکه گاز-جنب مجتمع توانبخشی بهزیستی

https://www.irna.ir/service/province/gilan

اراک
رئیس دفتر: حسین مهدی زاده
کد تلفن: ۰۸۶
تلفن‌های دفتر: ۳۳۶۶۳۳۳۰ / ۳۳۶۶۴۹۲۵
دورنگار: ۳۳۶۶۲۲۲۰
کدپستی: ۴۵۳۳۵-۳۸۱۸۱
آدرس: بلوار قدس، میدان قدس، جنب سازمان تبلیغات اسلامی

https://www.irna.ir/service/province/markazi

اردبیل
رئیس دفتر: سیفعلی موسی زاده

کد تلفن: ۰۴۵

تلفن‌های دفتر: ۳۳۷۱۷۰۶۱ / ۳۳۷۱۷۰۶۲

دورنگار: ۳۳۷۱۷۰۶۰

کدپستی: ۵۶۱۹۶۷۳۳۵۳

آدرس: میدان بسیج، جنب فرمانداری شهرستان اردبیل

https://www.irna.ir/service/province/ardebil

ارومیه
رئیس دفتر: حسینعلی راشکی

کد تلفن: ۰۴۴

تلفن‌های دفتر: ۳۳۸۲۶۶۶۷ / ۳۳۸۲۶۶۶۸

دورنگار: ۳۳۸۲۶۶۶۶

کدپستی: ۵۷۱۶۸۸۶۶۳۶

آدرس: میدان فرهنگ اول بلوار شهید رجایی

https://www.irna.ir/service/province/wazarbaijan

اصفهان
رئیس دفتر: سید حسن جوادی زاده
کد تلفن: ۰۳۱
تلفن‌های دفتر: ۳۲۶۵۸۳۵۴ / ۳۲۶۵۸۳۵۳
دورنگار: ۳۲۶۵۸۳۵۵
کدپستی :۸۱۵۸۷۱۳۱۹۶
آدرس: خیابان بزرگمهر، خیابان ۲۲ بهمن مجتمع اداری جنب هواشناسی

https://www.irna.ir/service/province/esfahan

اهواز
رئیس دفتر: محسن بهاروند
کد تلفن: ۰۶۱
تلفن‌های دفتر: ۳۳۹۱۷۷۳۰ / ۳۳۹۱۸۶۰۰
دورنگار: ۳۳۹۱۷۷۳۳
کدپستی: ۶۱۵۵۹-۸۳۳۷۱
آدرس: کیانپارس خیابان سیزدهم شرقی بالاتر از بنیاد مسکن

https://www.irna.ir/service/province/khuzestan

ایلام
رئیس دفتر: معصومه امیدی
کد تلفن: ۰۸۴
تلفن‌های دفتر: ۳۳۳۳۲۲۶۶ / ۳۳۳۳۲۲۶۷
دورنگار: ۳۳۳۳۲۰۶۲
کدپستی: ۶۹۳۱۹۹۵۴۹۳
آدرس: بلوار شهید مدرس جنب پزشکی قانونی

https://www.irna.ir/service/province/ilam

بجنورد
رئیس: سیدحسین قدسی

کد تلفن: ۰۵۸

تلفن‌های دفتر: ۳۲۲۲۶۶۶۶ / ۳۲۲۳۱۷۷۶

دورنگار: ۳۲۲۳۱۷۷۶

کدپستی: ۹۴۱۳۹۹۳۹۸۴

آدرس: خیابان فردوسی – کوچه فارابی – پلاک ۳

https://www.irna.ir/service/province/nkhorasan

بروجرد
رئیس دفتر: مقداد بهاروند احمدی
کد تلفن: ۰۶۶
تلفن‌های دفتر: ۴۲۵۳۸۲۶ / ۴۲۵۳۰۷۱۲
دورنگار: ۴۲۵۳۹۰۲۰
کدپستی: ۶۹۱۵۶۹۹۹۸۹
آدرس: خیابان مدرس تقاطع شهید رجایی

https://www.irna.ir/service/province/lorestan

هرمزگان
رئیس دفتر: خلیل تنیده
کد تلفن: ۰۷۶
تلفن‌های دفتر: ۳۳۳۴۰۰۵۴ / ۳۳۳۵۴۰۰۶
دورنگار: ۳۳۳۵۴۰۰۵
کدپستی :۷۹۱۴۹- ۴۳۱۱۹
بلوار ناصر – بین خیابان وحدت و ابن سینا

https://www.irna.ir/service/province/hormozgan

بوشهر
رئیس دفتر: اکبر اقبال مجرد
کد تلفن: ۰۷۷
تلفن‌های دفتر: ۳۳۵۵۵۶۰۰/ ۳۳۵۵۸۴۸۵
دورنگار: ۳۳۵۵۵۶۰۱
کدپستی :۷۵۱۴۸۴۷۵۳۵
خیابان بهشت صادق جنب اداره زندان‌ها

https://www.irna.ir/service/province/bushehr

بیرجند
رئیس دفتر: رسول محمد حسنی
کد تلفن: ۰۵۶
تلفن‌های دفتر: ۳۲۴۳۷۹۰۰/ ۳۲۴۳۰۶۶۰
دورنگار: ۳۲۴۳۰۶۶۰
کدپستی :۹۷۱۸۶۳۶۵۹۳
خیابان پاسداران – میدان جانبازان – جنب سازمان انتقال خون

https://www.irna.ir/service/province/skhorasan

تبریز
رئیس دفتر: محمد عزیزی راد

کد تلفن: ۰۴۱

تلفن‌های دفتر: ۳۳۳۰۸۸۸۸ / ۳۳۳۰۶۶۶۶

دورنگار: ۳۳۳۱۶۱۱۴

کدپستی :۵۱۶۶۶۱۸۵۵۵

اول زعفرانیه – بالاتر از مخابرات

https://www.irna.ir/service/province/eazarbaijan

تربت حیدریه
رئیس دفتر: امیرشاهین نایبی فر
کد تلفن: ۰۵۱
تلفن‌های دفتر: ۵۲۲۸۲۹۰۰
دورنگار: ۵۲۲۸۲۵۴۰
کدپستی :۹۵۱۸۶۴۸۳۳۷
خیابان فردوسی – نبش فردوسی ۲۵ مقال مخابرات مجتمع معصومی

https://www.irna.ir/service/province/rkhorasan

تهران
رئیس دفتر: سعید زارع کندجانی

کد تلفن: ۰۲۱

تلفن‌های دفتر: ۸۸۹۱۰۰۱۵ / ۸۲۹۲۳۴۵۶

دورنگار: ۸۸۹۰۴۲۳۳

کدپستی :۱۵۹۵۶۳۳۳۱۹

خیابان ولی عصر (عج) نبش کوچه مجلسی

https://www.irna.ir/service/province/tehran

جیرفت
رئیس دفتر:
کد تلفن: ۰۳۴
تلفن‌های دفتر: ۴۳۳۱۰۰۷۱
دورنگار: ۴۳۳۱۰۰۷۱
کدپستی :۷۸۶۱۶۵۸۲۲۵
چهارراه ترمینال جماران ۲۵

https://www.irna.ir/service/province/kerman

چابهار
رئیس دفتر: کمیل بهشتیان
کد تلفن: ۰۵۴
تلفن‌های دفتر: ۳۵۳۱۵۳۰۴
دورنگار: ۳۵۳۱۵۳۰۴
کدپستی :۹۹۷۱۷۶۳۴۴۴
منطقه آزاد، تراس بهشت، دانشگاه علمی و کاربردی منطقه آزاد

https://www.irna.ir/service/province/sb

خرم آباد
رئیس دفتر: محمد علیدوستی

کد تلفن: ۰۶۶

تلفن‌های دفتر: ۳۳۲۲۰۸۰۷ / ۳۳۲۲۰۸۰۸

دورنگار: ۳۳۲۰۶۹۵۱

کدپستی :۶۸۱۶۸۷۳۴۹۹

خیابان ولیعصر – روبروی نیروی انتظامی

https://www.irna.ir/service/province/lorestan

لارستان
رئیس دفتر: حمید جهان

کد تلفن: ۰۷۱

تلفن‌های دفتر: ۵۲۲۵۵۷۱۷

دورنگار: ۵۲۲۵۵۷۱۸

کدپستی :۷۴۳۱۸۶۹۱۴۲

شهر جدید لار ،۱۲ متری بازار امام، بلوک اول جنب مسجد ثامن الائمه (مسجد بازار)

https://www.irna.ir/service/province/fars

لاهیجان
رئیس دفتر:

کد تلفن: ۰۱۳

تلفن‌های دفتر: ۴۲۳۴۶۱۰۰

دورنگار: ۴۲۳۴۶۰۹۰

کدپستی :۴۴۱۴۶۶۵۶۷۲

خیابان امام خمینی ره خیابان استقلال ساختمان مظفر واحد اول پلاک ۱۰۸

https://www.irna.ir/service/province/gilan

دزفول
رئیس دفتر: احسان کردی

کد تلفن: ۰۶۱

تلفن‌های دفتر: ۴۲۴۲۰۰۴۱ / ۴۲۴۲۰۰۴۲

دورنگار: ۴۲۴۲۰۰۵۳

کدپستی :۶۴۶۱۶۵۷۹۱۵

میدان امام حسین جنب دادگستری

https://www.irna.ir/service/province/khuzestan

رشت
رئیس دفتر: رضا غلامی
کد تلفن: ۰۱۳
تلفن‌های دفتر: ۳۳۲۴۲۴۷۹ / ۳۳۲۳۲۱۹۴
دورنگار: ۳۳۲۳۲۹۵۶
کدپستی :۴۱۵۳۶۵۴۷۳۷
خیابان معلم بعد از استانداری کوچه دانش ۲ ساختمان کاسپین ط ۵ واحد ۱۶

https://www.irna.ir/service/province/gilan

زاهدان
رئیس دفتر: حیدر سرایانی

کد تلفن: ۰۵۴

تلفن‌های دفتر: ۳۳۲۲۲۰۷۱ / ۳۳۲۱۹۲۴۱

دورنگار: ۳۳۲۱۳۷۴۲

کدپستی :۹۸۱۵۶۱۸۴۹۵

خیابان شهید چمران کوی قدس

https://www.irna.ir/service/province/sb

زنجان
رئیس دفتر: رؤیا رفیعی

کد تلفن: ۰۲۴

تلفن‌های دفتر: ۳۳۴۶۴۸۰۰

دورنگار: ۳۳۴۴۶۰۷۰

کدپستی :۴۵۱۳۸۷۹۵۴۹

بلوار ۲۲ بهمن – نبش میدان سربازگمنام – جنب پل زیرگذر- ابتدای جاده گاوازنگ

https://www.irna.ir/service/province/zanjan

ساری
رئیس دفتر: حسن فلاحتی

کد تلفن: ۰۱۱

تلفن‌های دفتر: ۳۳۳۲۲۹۱۸ / ۳۳۳۲۲۹۱۳

دورنگار: ۳۳۳۲۲۹۰۸

کدپستی :۴۸۱۴۷۷۵۵۳۷

خیابان خاقانی روبروی کانون زبان ایران ساختمان احمد طبقه ۶

https://www.irna.ir/service/province/mazandaran

ساوه
رئیس دفتر: یحیی معماری
کد تلفن: ۰۸۶
تلفن‌های دفتر: ۴۲۲۳۳۴۲۸
دورنگار: ۴۲۲۳۳۴۲۸
کدپستی :۳۹۱۳۷۶۴۱۵۶
خیابان طالقانی روبروی پارک شهید نظر فخاری ساختمان سارا ط ۲ واحد ۶

https://www.irna.ir/service/province/markazi

سبزوار
رئیس دفتر: حسین عباسی
کد تلفن: ۰۵۱
تلفن‌های دفتر: ۴۴۴۴۳۰۱۰
دورنگار: ۴۴۴۴۹۰۰۰
کدپستی :۹۶۱۹۶۸۷۴۶۱
خیابان بیهقی – طبقه فوقانی مجتمع تجاری مدرسه جدید اهل بیت واحد ۳

https://www.irna.ir/service/province/rkhorasan

سمنان
رئیس دفتر: محمد جهانگیریان

کد تلفن: ۰۲۳

تلفن‌های دفتر: ۳۳۴۴۰۰۹۰ / ۳۳۴۴۰۰۶۰

دورنگار: ۳۳۴۴۱۸۱۱

کدپستی :۳۵۱۹۸۳۷۶۵۵

بلوار شهید اخلاقی، بین کمیته امداد و شرکت گاز استان سمنان

https://www.irna.ir/service/province/semnan

سنندج
رئیس دفتر: عبداله رحمانی
کد تلفن: ۰۸۷
تلفن‌های دفتر: ۳۳۲۳۰۱۰۵ / ۳۳۲۸۸۶۸۳
دورنگار: ۳۲۸۸۶۸۲۳
کدپستی :۶۶۱۶۹۳۵۳۵۱
نبش میدان بسیج جنب مجتمع فرهنگی امام خمینی

https://www.irna.ir/service/province/kurdistan

شاهرود
رئیس دفتر: محسن شاکری
کد تلفن: ۰۲۳
تلفن‌های دفتر: ۳۲۳۴۴۰۴۱
دورنگار: ۳۲۳۴۴۰۴۲
کدپستی :۳۶۱۹۷۴۸۹۱۵
میدان کارگر- بعداز پمپ بنزین کوچه اول جنب اداره صنایع

https://www.irna.ir/service/province/semnan

شهر ری
رئیس دفتر: اسماعیل جهانبحش
کد تلفن: ۰۲۱
تلفن‌های دفتر: ۳۳۷۴۷۴۳۷ / ۳۳۷۴۷۴۳۸
دورنگار: ۳۳۷۴۷۴۳۹
کدپستی :۱۸۴۶۶۸۳۸۶۱
میدان نماز- اتوبان شهید کریمی روبروی اداره گذرنامه نبش کوچه گل‌ها

https://www.irna.ir/service/province/tehran

شهرکرد
رئیس دفتر: محمود رئیسی

کد تلفن: ۰۳۸

تلفن‌های دفتر: ۳۳۳۳۲۱۵۰ / ۳۳۳۳۹۴۵۲

دورنگار: ۳۳۳۳۲۱۹۹

کدپستی :۱۳۳۴۱-۸۸۱۵۷

خیابان یاسر جنب اداره کل مخابرات

https://www.irna.ir/service/province/chb

شیراز
رئیس دفتر: سیداحمد نجفی

کد تلفن: ۰۷۱

تلفن‌های دفتر: ۳۷۳۰۳۳۳۷ / ۳۷۳۰۳۳۳۸

دورنگار: ۳۷۳۰۳۳۳۹

کدپستی :۷۱۴۵۸۹۳۳۹۹

میدان گلستان ابتدای بلوار نصر جنب سازمان جهانگردی

https://www.irna.ir/service/province/fars

قزوین
رئیس دفتر: سرپرست مرکز علی حیدری
کد تلفن: ۰۲۸
تلفن‌های دفتر: ۳۳۵۶۶۰۰۱ / ۳۳۵۵۷۷۳۵
دورنگار: ۳۳۵۵۷۷۳۴
کدپستی :۳۴۱۶۶۱۹۵۵۷
ضلع جنوبی میدان ولی عصر جنب بانک ملی

https://www.irna.ir/service/province/qazvin

قشم
رئیس دفتر: حسین ازاد منجیری

کد تلفن: ۰۷۶

تلفن‌های دفتر: ۳۵۲۴۱۱۲۵

دورنگار: ۳۵۲۴۱۱۲۶

کدپستی :۷۹۵۱۶۱۴۱۵۹

میدان حافظ، بلوار گلستان، جنب دادگستری

https://www.irna.ir/service/province/qeshm

قصرشیرین
رئیس دفتر: نازنین باباخانی
کد تلفن: ۰۸۳
تلفن‌های دفتر: ۴۲۴۲۴۳۳۵ / ۴۲۴۲۰۶۳۱
دورنگار: ۴۲۴۲۳۴۲۲
کدپستی :۶۷۸۱۸۴۳۳۱۹
تاره آباد خیابان پیروزی

https://www.irna.ir/service/province/kermanshah

قم
رئیس دفتر: محمد کاظم جعفری

کد تلفن: ۰۲۵

تلفن‌های دفتر: ۳۲۶۱۷۳۵۱ / ۳۲۶۱۷۳۵۳

دورنگار: ۳۲۶۱۷۳۵۴

کدپستی :۳۷۱۳۹۳۳۹۳۵

بلوار امین کوچه ۱۷- جنب تالار مدائن

https://www.irna.ir/service/province/qom

کاشان
رئیس دفتر: سعید صادقی مقدم
کد تلفن: ۰۳۱
تلفن‌های دفتر: ۵۵۲۳۴۴۰۰ / ۵۵۲۳۵۸۴۴
دورنگار: ۵۵۲۳۵۵۰۰
کدپستی :۸۷۱۷۷۷۴۸۹۳
میدان بسیج مستضعفین ابتدای بلوار شهدا

https://www.irna.ir/service/province/kashan

کرج
رئیس دفتر: اکبر بهاروند
کد تلفن: ۰۲۶
تلفن‌های دفتر: ۳۲۵۱۱۰۱۵ / ۳۲۵۴۵۴۳۰
دورنگار: ۳۲۵۱۱۰۱۷
کدپستی :۳۱۴۹۷۷۹۶۱۱
میدان طالقانی، شهرک اداری جنب رادیو کرج

https://www.irna.ir/service/province/alborz

کرمان
رئیس دفتر: داود میاندهی

کد تلفن: ۰۳۴

تلفن‌های دفتر: ۳۲۴۴۳۵۱۶ / ۳۲۴۶۳۶۷۵

دورنگار: ۳۲۴۷۲۷۹۰

کدپستی :۷۶۱۸۶۳۵۷۶۱

بلوار جمهوری اسلامی – روبروی والفجر

https://www.irna.ir/service/province/kerman

کرمانشاه
رئیس دفتر: فرزاد نویدی

کد تلفن: ۰۸۳

تلفن‌های دفتر: ۳۸۲۳۹۲۵۶ / ۳۸۲۳۹۲۰۰

دورنگار: ۳۸۲۲۵۵۸۸

کدپستی :۶۷۱۵۶۶۵۱۹۸

بلوار شهید بهشتی – سه راه ۲۲ بهمن – باغ نی – جنب دانشگاه آزاد

https://www.irna.ir/service/province/kermanshah

کیش
رئیس دفتر: حسن حسین زاده
کد تلفن: ۰۷۶
تلفن‌های دفتر: ۴۴۴۲۰۳۲۰ / ۴۴۴۲۱۱۶۶
دورنگار: ۴۴۴۲۲۶۳۱
کدپستی :۷۹۴۱۷۷۷۳۱۵
خیابان صنایع پشت ساختمان سفینه النجات

https://www.irna.ir/service/province/kish

گچساران
رئیس دفتر: مریم صیادی

کد تلفن: ۰۷۴

تلفن‌های دفتر: ۳۲۲۲۴۱۴۴

دورنگار: ۳۲۲۲۴۸۰۶

کدپستی :۷۵۸۱۹۹۳۴۹۱

شهردوگنبدان بلوار ولیعصر (عج) خیابان پرستار

https://www.irna.ir/service/province/kb

گرگان
رئیس دفتر: جانعلی فتحی
کد تلفن: ۰۱۷
تلفن‌های دفتر: ۳۲۱۷۵۳۰۰
دورنگار: ۳۲۱۷۵۰۰۶
کدپستی :۴۹۱۶۸۴۵۳۸۵
میدان مدرس – نبش گلشهر ۳۹

https://www.irna.ir/service/province/golestan

گناباد
رئیس دفتر: علیرضا حسن زاده

کد تلفن: ۰۵۱

تلفن‌های دفتر: ۷۲۵۹۱۲۵

دورنگار: ۷۲۵۹۱۲۶

کدپستی :۹۶۹۱۶۴۸۹۳۷

خیابان شهدا-جنب مرکز تلفن شاهد

https://www.irna.ir/service/province/rkhorasan

گناوه
رئیس دفتر: نعمت اله بهروزی

کد تلفن: ۰۷۷

تلفن‌های دفتر: ۳۳۱۳۲۷۴۰ / ۳۳۱۳۵۱۰۵

دورنگار: ۳۳۱۳۴۶۰۰

کدپستی :۷۵۳۱۸۵۴۶۸۵

میدان امام (ره) - بازار- خیابان طالقانی

https://www.irna.ir/service/province/bushehr

گنبد
رئیس دفتر: علی لکزانوری
کد تلفن: ۰۱۷
تلفن‌های دفتر: ۳۳۳۸۳۰۰۲ / ۳۳۳۸۵۶۶۹
دورنگار: ۳۳۳۸۳۰۰۲
کدپستی :۴۹۷۹۱۳۴۵۱۱
خیابان ملک الشعرا تقاطع خیابان شاهد

https://www.irna.ir/service/province/golestan

مراغه
رئیس دفتر: علیرضا فولادی

کد تلفن: ۰۴۱

تلفن‌های دفتر: ۳۷۲۴۱۵۲۵ / ۳۷۲۵۴۴۵۴

دورنگار: ۳۷۲۲۹۹۰۹

کدپستی :۵۵۱۳۷۴۶۴۵۵

خیابان خواجه نصیر الدین شمالی ۱۰ متری مطهری

https://www.irna.ir/service/province/eazarbaijan

مشهد
رئیس دفتر: حسین کریم زاده
کد تلفن: ۰۵۱
تلفن‌های دفتر: ۳۷۶۸۱۰۶۱ / ۳۷۶۸۱۰۶۲
دورنگار: ۳۷۶۸۱۰۶۰
کدپستی :۹۱۸۵۸۳۷۷۳۸
بلوار خیام – جنب اداره استاندارد

https://www.irna.ir/service/province/rkhorasan

مهاباد
رئیس دفتر: منوچهر صمدی

کد تلفن: ۰۴۴

تلفن‌های دفتر: ۴۲۲۲۷۷۷۷

دورنگار: ۴۲۲۲۷۷۷۶

کدپستی :۵۹۱۳۷۶۳۶۹۱

خیابان صلاح الدین ایوبی شرقی سه راه سید نظام

https://www.irna.ir/service/province/wazarbaijan

نوشهر
رئیس دفتر:
کد تلفن: ۰۱۱
تلفن‌های دفتر: ۵۲۳۲۴۹۲۰ / ۵۲۳۲۹۵۲۰
دورنگار: ۵۲۳۲۴۶۸۰
کدپستی :۴۶۵۱۶۷۳۶۸۹
خیابان پیروزی – خیابان دهخدا- پلاک ۶۵۲

https://www.irna.ir/service/province/mazandaran

همدان
رئیس دفتر: محسن فتاحی

کد تلفن: ۰۸۱

تلفن‌های دفتر: ۳۴۲۲۹۲۲۲ / ۳۴۲۲۷۸۰۰

دورنگار: ۳۴۲۲۳۲۳۱

کدپستی :۶۵۱۸۶۹۹۸۵۱

بلوار فلسطین – جنب آموزش عالی تعاون

https://www.irna.ir/service/province/hamedan

یاسوج
رئیس دفتر: بهنام احمدی

کد تلفن: ۰۷۴

تلفن‌های دفتر: ۳۳۳۳۴۴۹۲ / ۳۳۳۳۴۹۲۹

دورنگار: ۳۳۳۳۴۴۹۱

کدپستی :۷۵۹۱۶۵۳۱۱۴

بلوار مطهری – جنب امور آب

https://www.irna.ir/service/province/kb

یزد
رئیس دفتر: کاظم شاملو

کد تلفن: ۰۳۵

تلفن‌های دفتر: ۳۶۲۶۸۴۴۴ / ۳۶۲۶۸۴۴۵

دورنگار: ۳۲۲۶۸۴۴۵

کدپستی :۸۹۱۳۸۱۵۷۴۸

خیابان فرخی کوچه دادگستری پلاک ۶۲

https://www.irna.ir/service/province/yazd