Select Page

اخبار سازمان

ادامه ...

مدیرمسئول طلوع فارس: ایرنا مرجعیت خود را باز یافته است

صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه «طلوع» استان فارس با تاکید بر اینکه ایرنا بسرعت مرجعیت خبری خویش را در میان رسانه ها بازیافته است، از دستور خویش به دست اندرکاران این روزنامه برای در اولویت قراردادن انتشار اخبار خبرگزاری رسمی کشور خبر داد.

اخبار سازمان

ادامه ...

مدیرمسئول طلوع فارس: ایرنا مرجعیت خود را باز یافته است

صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه «طلوع» استان فارس با تاکید بر اینکه ایرنا بسرعت مرجعیت خبری خویش را در میان رسانه ها بازیافته است، از دستور خویش به دست اندرکاران این روزنامه برای در اولویت قراردادن انتشار اخبار خبرگزاری رسمی کشور خبر داد.

انتصابات

ادامه ...

گفت و گو

ادامه ...

مدرس کارگروه بهره وری: فعالیت خبرنگاران در ایرنا استانداردسازی می شود

مدرس کارگروه بهره وری در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از برنامه این سازمان به منظور تعریف استانداردهای فعالیت خبرنگاران، دبیران و سردبیران و تدوین برنامه هایی برای ارتقای بهره وری در خبرگزاری رسمی کشور خبر داد.

فیلم

ادامه ...

گزارش تصویری / ششمین کنگره جهانی خبرگزاری‌ها

ایرنا-صوفیه- «سیدضیاء هاشمی» مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در جریان برگزاری ششمین کنگره جهانی خبرگزاری‌ها با رییس جمهوری بلغارستان و شماری از سران و مدیران خبرگزاریهای مطرح جهان در صوفیه دیدار و گفت و گو کرد. این کنگره صبح پنجشنبه با حضور مدیران خبرگزاری‌های مطرح دنیا از ۱۳۰ کشور جهان گشایش یافت. عکس: ایرنا